Maak een afspraak met onze schoonheidsspecialisten 0223 - 668 769

Disclaimer

Schoonheidssalon De Zeespiegel betracht bij het samenstellen, aanvullen, wijzigen en onderhouden van de website uiterste zorgvuldigheid. Schoonheidssalon De Zeespiegel staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van de website. Ook kunt u geen rechten ontlenen aan de via de website geboden informatie. Schoonheidssalon De Zeespiegel is derhalve niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of enig verband houdt met het gebruik van de website en de onmogelijkheid deze te kunnen raadplegen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Schoonheidssalon De Zeespiegel is het niet toegestaan enig materiaal dat verstrekt wordt door dezeespiegel.nl op welke manier dan ook te kopiëren, verspreiden of hergebruiken. Indien u via deze website een website raadpleegt van derden, wijst Schoonheidssalon De Zeespiegel u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende website wordt genoemd. Schoonheidssalon De Zeespiegel aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze websites.